รับทำ BOQ ถอดแบบประมาณราคา ก่อสร้าง

รับทำ BOQ ถอดแบบประมาณราคา ก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา งานสถาปัตย์ ถอดแบบบ้าน บริษัทช่างผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน TAMPBUILDER(แทมป์บิวเดอร์) รับจ้างทำ BOQ รับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินการ ถอดแบบบ้าน ทำแบบฟอร์ม BOQ excel fileประมาณราคา ใบ BOQ

เรารับจ้างประเมินราคาก่อสร้าง ราคาถูก ไม่แพงและได้มาตรฐาน โดยกลุ่มวิศวกรมากประสบการณ์ของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ผ่านงานมามากมาย

บริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้าน TAMPBUILDER(แทมป์บิวเดอร์) รับทำ BOQ (Bill Of Quantity) รับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง ถอดแบบบ้าน

 1. BOQ งานโครงสร้าง (Structural Work)
 2. BOQ งานสถาปัตย์ (Architectural Work)
 3. BOQ งานระบบ

3.1 BOQ งานระบบไฟฟ้า (Electrical Work)

3.2 BOQ งานระบบประปา (Sanitary Work)

สำหรับทุกประเภท เช่น บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพานิชย์, อาคารสำนักงาน, โรงงาน,โรงแรม, ถนนและงานสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งโครงการขนาดเล็ก, ขนาดใหญ่ ฯลฯ

boq งานก่อสร้าง

BOQ คือ

BOQ คือ ใบแสดงรายการวัสดุและค่าใช้จ่าย ซึ่งออกโดยผู้ออกแบบบ้านหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยจะแสดงรายละเอียดหมวดหมู่งานที่ต้องทำในโครงการก่อสร้างว่า จะใช้วัสดุอะไร ปริมาณเท่าไร ราคากี่บาท และค่าแรงในการจัดการวัสดุนั้น ๆ มีราคาเท่าไร

นอกจากนี้ผู้รับเหมาบางรายอาจระบุถึงกำไรและค่าดำเนินการให้เห็นโดยคิดจากมูลค่าใน BOQ อีกกี่เปอร์เซ็นต์ โดย BOQ ย่อมาจาก Bill of Quantities

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการถอดแบบประมาณราคา

ในการ รับทำ BOQ รับถอดแบบประมาณราคา นั้นเราจะทำการถอดปริมาณวัสดุตามหลักวิชาการ เพื่อความถูกต้อง และใกล้เคียงมากที่สุด สำหรับค่าวัสดุและค่าแรง ได้อัพเดทจากราคากลางในปัจจุบัน เช่น กรมบัญชีกลาง, ร้านค้า, ผู้รับเหมา, supplier รวมถึง ราคาจากบัญชีปริมาณวัสดุ (BOQ) ของงานก่อสร้างโครงการอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

จัดทำรายละเอียดไว้ในฟอร์มบัญชีปริมาณวัสดุ (BOQ) ในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Excel ซึ่งเจ้าของงานสามารถนำไปปรับแก้ ราคา / ปริมาณ ได้เอง ตามความเหมาะสม ในการใช้งาน

 • งานโครงสร้าง
 • งานหลังคา
 • งานผนัง
 • งานพื้น
 • งานฝ้าเพดาน

 • งานประตู – หน้าต่าง
 • งานสี
 • งานสุขภัณฑ์
 • งานสถาปัตยกรรมอื่นๆ

ทราบต้นทุนของการก่อสร้าง การถอดแบบบ้าน ประมาณราคาก่อสร้าง ช่วยในเรื่องการวางแผนซื้อวัสดุไม่ยุ่งยาก โดยถ้าท่านสนใจออกแบบบ้านหรือสร้างบ้านกับเรา ก็สามารถทำได้ในราคาไม่แพง คุณภาพมาตรฐาน เราจะช่วยประสานงานอยู่ตลอดเวลา ไม่ทิ้งงาน ไม่ล่าช้า ส่งมอบบ้านในฝันให้ท่าน

boq บ้านชั้นเดียว

รับจ้างทำ BOQ รับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง ได้อะไรบ้าง

แม้เราจะ รับจ้างทำ BOQ ราคาถูก รับถอดแบบบ้าน รับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง ราคาไม่แพง แต่มีมาตรฐานและสิ่งที่ท่านได้ก็เหมือนเจ้าราคาแพงๆ จัดทำ BOQ ยื่นกู้ธนาคาร ถอดวัสดุ และค่าแรงงาน ถอดแบบบ้าน ที่พักอาศัย อาคาร โรงงาน คอนโดฯลฯ บริการ รับถอดแบบบ้าน และอาคารโดยวิศวกร และบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบ(ไฟฟ้า ประปา) อย่างครบถ้วน

รับถอดแบบประมาณราคา คิดราคางานโครงสร้าง วัสดุก่อสร้าง  ค่าแรง

รับถอดแบบประมาณราคา คิดราคางานโครงสร้าง วัสดุก่อสร้าง  ค่าแรง

1.งานฐานราก

 • งานขุดดินและกลบดินฐานราก
 • งานตอกเสาเข็ม
 • งานวัสดุรองก้นฐานราก
 • งานคอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก
 • งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม

2.งานโครงสร้างเหล็ก

 • งานโครงสร้างเหล็กใต้ระดับดินประกอบด้วย (ฐานราก, ตอม่อคานยึดฐานราก, คานคอดิน) งานไม้แบบ
 • งานโครงสร้างเหล็กชั้นต่างๆประกอบด้วย (พื้น, คาน, เสา, บันได และอื่นๆ) งานไม้แบบ
 • งานโครงสร้างเหล็กระดับหลังคาประกอบด้วย (พื้นดาดฟ้า, คานเสารับโครงหลังคา) งานไม้แบบน้ำยากันซึมผสมคอนกรีต

3.งานหลังคา

 • งานโครงหลังคา (โครงหลังคาไม้, โครงหลังคาเหล็ก )
 • งานมุงหลังคา (วัสดุมุงหลังและอุปกรณ์)

4.งานฝ้าเพดานและเพดาน

 • งานฝ้าเพดานคอนกรีต
 • งานฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ
 • งานฝ้าเพดานวัสดุแผ่นและเคร่าไม้

5.งานผนังและฝา

 • งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ (ผนังก่ออิฐมอญ, ผนังก่ออิฐบล็อก ฯลฯ)
 • งานผนังคอนกรีตเปลือย
 • งานฝ้าวัสดุและเคร่าไม้

6.งานตกแต่งผิว

 • งานตกแต่งผิวหนัง (งานผนังวัสดุแผ่น, งานฉาบปูนเรียบ, งานผนังฉาบปูนและฉาบเรียบ)
 • งานตกแต่งผิวพื้น (งานเทปูนทรายระดับ, งานปูด้วยวัสดุแผ่น, งานบัวเชิงผนัง)

7.งานประตู หน้าต่าง

 • ประตูไม้, ประตูเหล็ก, ประตูอลูมิเนียม, กระจกพร้อมวงกบและอุปกรณ์
 • หน้าต่างไม้, หน้าต่างอลูมิเนียม, กระจกพร้อมวงกบและอุปกรณ์

8.งานลูกกรงและราวลูกกรง

 • งานลูกกรงและราวบันได
 • งานลูกกรงและราวลูกกรงทั่วไป

9.งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

 • งานระบบท่อประปา
 • งานระบบท่อระบายน้ำ
 • งานระบบระบายและกำจัดของเสีย
 • งานดับเพลิง

10.งานระบบไฟฟ้า

 • งานไฟฟ้ากำลัง
 • งานไฟฟ้าแสงสว่าง
 • งานระบบสื่อสารติดต่อภายใน – ภายนอก

11.งานทาสี

 • งานทาสีภายนอกอาคาร
 • งานทาสีภายในอาคาร

12.งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

13.งานลิฟต์และทางเลื่อนต่างๆ

14.งานอุปกรณ์เครื่องใช้ในอาคารและเฟอร์นิเจอร์

15.งานภายนอกอาคารทั่วไป

ถอดแบบประมาณราคา

ประโยชน์การ ทำ BOQ ถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง

ประโยชน์การ ทำ BOQ ถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง มีดังนี้

 1. หาปริมาณงานและวัสดุ
 2. เพื่อยื่นธนาคารและเพื่อก่อสร้าง
 3. คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง
 4. นำไปยื่นกู้ธนาคาร
 5. เพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับเหมา
 6. เพื่อประมูลงานก่อสร้าง ประมาณราคากลาง

ทำ BOQ ถอดแบบประมาณราคา กับ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

รับจ้างทำ BOQ รับถอดแบบประมาณราคา

บริการ รับทำ BOQ ถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง เราเริ่มจากประสบการณ์รับสร้างบ้านมายาวนาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2494 เป็นครอบครัวช่างผู้รับเหมาก่อสร้าง จนถึงรุ่นลูกหลาน ที่ได้รับการศึกษา ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านการบ่มเพาะประสบการณ์ จนก่อตั้งบริษัทสร้างบ้าน TAMPBUILDER(แทมป์บิวเดอร์) และพบว่า ลูกค้าหลายท่านสนใจ ให้เรา ทำ BOQ ถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง ถอดแบบบ้าน จึงเกิดบริการนี้เพิ่มขึ้นมา

 • BOQ งานโครงสร้าง Structural Work
 • BOQ งานสถาปัตย์ Architectural Work
 • BOQ งานระบบไฟฟ้า Electrical Work
 • BOQ งานระบบประปา Sanitary Work

คำถามที่พบบ่อยของการทำ BOQ ถอดแบบประมาณราคา

ความหมายของการประมาณราคา

การประมาณราคา (Cost Estimating) หมายถึง การคำนวณหาปริมาณวัสดุ ค่าแรง และค่าดำเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด ในการแยกรายการวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเครื่องมือเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งหมด

องค์ประกอบของราคา ประกอบด้วย

ค่าวัสดุ (Material Cost)
ค่าแรง (Labour Cost)
ค่าดำเนินการ (Over head)
กำไร (Profit)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)

ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา

ตำแหน่งสถานที่ก่อสร้าง การคมนาคมเข้าออก มีผลต่อการขนส่งวัสดุ และเครื่องจักร

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดินในส่วนงานก่อสร้าง

ลักษณะสภาพภูมิอากาศ และฤดูกาล

ข้อกำหนดของค่าจ้างแรงงาน ข้อบังคับแรงงานท้องถิ่น การหาแรงงานในท้องถิ่น

วันหยุดงานในช่วงก่อสร้างตามเทศกาลต่างๆ

ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นใกล้เคียง

การจัดหาแหล่งเงินทุน พร้อมกับด้านเงินทุนหมุนเวียน

สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง

ค่าใช้จ่ายแฝง (ค่าเช่าที่พัก, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงาน)

ขั้นตอนการประมาณราคา

1. ศึกษารายละเอียดของแบบ ความสมบูรณ์ของแบบ โดยมีองค์ประกอบของแบบดังนี้
– สารบัญและรายการประกอบแบบ
– ผังบริเวณ (Lay out )
– แบบโครงสร้าง แปลน และ แบบขยายโครงสร้าง
– แบบสถาปัตย์ แปลน, รูปด้าน, รูปตัด, และแบบขยายทั้งหมด
– แบบงานระบบไฟฟ้า แปลนระบบไฟฟ้า และ สื่อสาร
– แบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล แปลนระบบน้ำดี, น้ำทิ้ง และ ระบบสุขาภิบาลภายนอก

 

2. จัดเรียงลำดับงานการถอดแบบ ให้เป็นไปตามขั้นตอน และครบทุกรายละเอียดการถอดแบบ เช่น

 • งานโครงสร้าง ประกอบด้วย
  – งานเสาเข็ม
  – งานฐานราก
  – งานคาน
  – งานเสา
  – งานพื้น
  – งานโครงสร้างบันได
  – งานโครงหลังคา

 

 • งานสถาปัตย์ ประกอบด้วย
  – งานมุงหลังคา
  – งานก่ออิฐ + เสาเอ็นทับหลัง + ติดตั้งวงกบ
  – งานจับเซี้ยม + ฉาบปูน
  – งานปูกระเบื้องพื้นและผนัง
  – งานฝ้าเพดาน
  – งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง
  – งานติดตั้งไม้บันได และราวบันได
  – งานติดตั้งราวระเบียง
  – งานทาสี

 

 • งานระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย
  – งานเดินท่อร้อยสาย
  – งานเดินสายไฟภายใน
  – งานติดตั้งอุปกรณ์ และดวงโคม
  – งานเดินสายเมนภายนอก พร้อมทดสอบระบบ

 

 • งานระบบประปาและสุขาภิบาล ประกอบด้วย
  – งานฝังสลิปท่อน้ำดี, น้ำทิ้ง
  – งานเดินท่อน้ำดี, นำทิ้ง และท่ออากาศ พร้อมทดสอบแรงดัน
  – งานติดตั้งสุขภณฑ์ และอุปกรณ์
  – งานติดตั้งถังบำบัดน้ำสีย
  – งานติดตั้งท่อระบายน้ำรอบอาคาร

BOQ สำคัญแค่ไหน

BOQ มีความสำคัญที่เห็นชัดๆดังนี้

1. ใช้ BOQ ในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้

สำหรับผู้ที่วางแผนกู้เงินเพื่อสร้างบ้าน คุณสามารถยื่นใบเสนอราคา BOQ งานก่อสร้างจากผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมาก่อสร้างให้แก่ธนาคารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ โดยธนาคารจะพิจารณาว่าวงเงินที่คุณขอกู้นั้นสอดคล้องกับ BOQ งานก่อสร้างที่ระบุไว้หรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้การขอกู้เงินสร้างบ้านราบรื่นยิ่งขึ้น

2. ใช้ BOQ ในการเปรียบเทียบราคากลางได้

ในกรณี BOQ ที่มาจากผู้ออกแบบบ้าน พวกเขามักจะใส่ราคาวัสดุคร่าว ๆ เพื่อคำนวณงบประมาณการก่อสร้างไว้ให้คุณแล้ว คุณสามารถใช้เอกสารนี้เป็นราคากลาง BOQ สำหรับเปรียบเทียบกับ BOQ ของผู้รับเหมาอื่น ๆ ที่เสนอมาได้ ซึ่งจะจึงทำให้เห็นภาพว่าผู้รับเหมารายใดให้ราคาที่เหมาะสมที่สุด

3. ใช้ BOQ ในการตรวจงานและมาตรฐานวัสดุได้

BOQ ก็เปรียบเสมือนรายการตรวจเช็กสำเร็จรูปที่คุณไม่ต้องนั่งคิดเอาเองว่าจะต้องเช็กอะไร คุณสามารถใช้ตรวจวัสดุต่าง ๆ ได้ว่าถูกต้องตามรายการที่ระบุไว้หรือไม่ มีวัสดุหรืองานใดที่ขาดตกบกพร่องไปหรือไม่ ซึ่ง BOQ สามารถตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาได้ทั้งในระหว่างก่อสร้างและในเวลาตรวจรับงานก่อนส่งมอบ

 

คำนวณ BOQ อย่างไร

โดยปกติแล้วผู้ออกแบบบ้านหรือผู้รับเหมาก่อสร้างต้องคิด คำนวณ BOQ ให้คุณ แต่ถ้าเป็นงานเล็ก ๆ จากผู้รับเหมารายย่อยที่ยังไม่รู้ว่า BOQ คืออะไร หรือถ้าคุณต้องการคำนวณค่าใช้จ่ายเองเพื่อมอบหมายให้ผู้รับเหมาเสนอค่าแรงหรือตรวจเช็กความสอดคล้องกับ BOQ ของผู้รับเหมา เราก็มีขั้นตอนการคำนวณ BOQ คร่าว ๆ มาให้คุณทำเองได้ดังนี้

1. จัดหมวดหมู่งาน

การจัดหมวดหมู่งานเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำเพื่อแยกประเภทงานก่อสร้างทั้งหมดออกเป็นกลุ่ม เช่น ถ้าคุณจะสร้างบ้านสักหลังก็ต้องมีงานเตรียมพื้นที่ งานพื้นผิว งานโครงสร้าง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานประตูหน้าต่าง งานทาสี งานไฟฟ้า งานประปา งานสุขภัณฑ์ งานตกแต่งภายใน และงานตกแต่งภายนอก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำอะไรบ้าง หรือถ้าเป็นการปรับปรุงห้องน้ำก็อาจมีแค่งานปูพื้นและงานสุขภัณฑ์แค่ 2 กลุ่ม เป็นต้น

2. วัดขนาดพื้นที่

ควรใช้หน่วยเมตรและตารางเมตรเป็นหลักในการวัดพื้นที่ เพราะเป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้ซื้อขายวัสดุก่อสร้าง เช่น พื้นที่บ้านวัดได้ 135 ตารางเมตร คุณก็ระบุใน BOQ บ้านได้ว่า ต้องใช้กระเบื้องปูพื้นประมาณ 135 ตารางเมตร หรือในบ้าน 2 ชั้นที่ต้องการเดินสายไฟให้ครบทุกห้อง และวัดความยาวได้ประมาณ 300 เมตร คุณก็ต้องใช้สายไฟม้วน 50 เมตร จำนวน 6 ม้วน เป็นต้น

3. สำรวจราคา

เราขอแนะนำให้คุณสำรวจราคาในร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ เพราะร้านค้าเหล่านั้นมักจะมีบริการทำใบเสนอราคาตามรายการที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลาเช็กราคาเอง แต่ถ้าคุณไม่สะดวกหรือไม่มีเวลาเดินทาง คุณสามารถพึ่งพาร้านขายวัสดุก่อสร้างบนอินเทอร์เน็ตในการค้นหาราคาวัสดุที่ต้องการได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก

4. เคาะราคาที่ต้องจ่าย

คุณสามารถคิดค่าวัสดุที่ต้องใช้ได้ง่าย ๆ ด้วยการนำ ปริมาณวัสดุ x ราคาต่อหน่วย = ราคาวัสดุที่ต้องใช้ ส่วนค่าแรงนั้นจะคิดยากกว่าพอสมควรเนื่องจากผู้รับเหมาแต่ละรายคิดค่าแรงไม่เท่ากันและไม่มีมาตรฐานตายตัว แต่คุณก็สามารถคาดคะเนได้คร่าว ๆ ดังนี้

งานขนาดเล็กหรืองานง่ายให้ใช้แบบราคาไม่เกิน 50 บาทต่อหน่วย

งานขนาดปานกลางหรืองานทั่วไปให้ใช้แบบราคาไม่เกิน 120 บาทต่อหน่วย

งานขนาดใหญ่หรืองานยากให้ใช้แบบราคาไม่เกิน 500–1,000 บาทต่อหน่วย

แม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้าง แต่ด้วยการคำนวณแบบนี้ คุณก็จะทราบค่าแรงโดยประมาณ และสามารถนำมารวมกับราคาวัสดุเพื่อหาจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายในเบื้องต้นสำหรับงานก่อสร้างได้

 

อัตราค่าบริการ รับจ้างถอดแบบประมาณราคา

อัตราค่าบริการ รับจ้างถอดแบบประมาณราคา สำหรับงานอาคารขนาดเล็ก ถอดแบบบ้าน (ถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ หมวดงานโครงสร้างและหมวดงานสถาปัตยกรรม)

โดยปกติจะคิดอัตราค่าบริการตามพื้นที่ใช้สอยเป็นหลัก (พื้นที่ในส่วนที่มีหลังคลุม ไม่คิดพื้นที่ชั้นหลังคา) ดังนี้

ถอดแบบ​บ้านพักอาศัย (บ้านเดี่ยว / ทาวน์เฮ้าส์)

• พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 100 ตารางเมตร – ราคา 3,500 – 4,000 บาท
• พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร – ราคา 5,000 บาท
• พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 250 ตารางเมตร – ราคา 7,500 บาท
• พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 350 ตารางเมตร – ราคา 9,000 บาท
• พื้นที่ใช้สอยเกิน 350 ตารางเมตร – ราคาตามตกลง

ถอดแบบโกดังสินค้า – ราคาตามตกลง

ถอดแบบงานอาคารขนาดใหญ่ : ราคา X0 บาท / ตารางเมตร ตามประเภท และรายละเอียดของงาน

 

หมายเหตุ 1.ไม่รวมงาน built in

                 2.คำนวณจากราคากลางปัจจุบัน

**สำหรับลูกค้าที่ต้องการถอดแบบ ประมาณราคางานระบบ**
– งานระบบไฟฟ้า
– งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
– งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ (สามารถทำได้ตั้งแต่ถอดแบบบ้านขนาดเล็ก – งานระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่) คิดราคางานโครงสร้าง

ขั้นตอนการใช้บริการ รับถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ

ขั้นตอนการใช้บริการ รับถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ มีดังนี้

 1. คุยรายละเอียดงานและความต้องการ หรือผู้ว่าจ้างส่งแบบให้ผู้รับจ้างประเมินเนื้องาน
 2. ผู้รับจ้างประเมินเนื้องานและแจ้งราคาให้ผู้ว่าจ้างทราบ
 3. ระยะเวลาการทำงาน 7 – 14 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของงาน
 4. ถ้าเป็นงานด่วน ตามตกลง

หมายเหตุ ไฟล์งาน ต้องการไฟล์แบบใด สามารถระบุได้

 

สรุป

รับทำ BOQ ถอดแบบประมาณราคา กับ บริษัทถอดแบบประมาณราคา TAMPBUILDER(แทมป์บิวเดอร์) มีมาตรฐาน คุณภาพดี ไม่แพง แต่อย่างไรก็ดี ราคา BOQ งานก่อสร้างที่เห็นนั้นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นราคาสุทธิที่คุณต้องจ่ายเสมอไป

เพราะในระหว่างการก่อสร้างอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้ค่าใช้จ่ายจริงแตกต่างจากเอกสารได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัสดุ (โดยตกลงกันแล้ว) และการแก้ไขงานเมื่อพบอุปสรรคในระหว่างก่อสร้าง

นอกจากนี้ การตรวจสอบความคืบหน้าและการตรวจรับงานในแต่ละช่วงโดยยึดตามรายการวัสดุใน BOQ ยังช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างไปในตัว ทำให้ได้บ้านที่ใกล้เคียงกับสเปกที่ต้องการมากที่สุดตามรายการใน BOQ ที่ตกลงกันไว้ และป้องกันการถูกโกงค่าวัสดุก่อสร้างอีกด้วย

 

สถานที่ TAMPBUILDER รับปลูกบ้าน

สถานที่ TAMPBUILDER รับปลูกบ้าน : เราเป็น บริษัทปลูกบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยโดยมากที่บริเวณพื้นที่ กรุงเทพมหานคร , นนทบุรี , ปทุมธานี , นครปฐม , สมุทรสาคร , สมุทรปราการ , สุพรรณบุรี , อยุธยา

สไตล์บ้านที่ แทมป์บิวเดอร์ รับจ้างออกแบบเขียนแบบบ้าน

ถอดแบบบ้าน

สไตล์บ้านที่ แทมป์บิวเดอร์ รับจ้างออกแบบเขียนแบบบ้าน : เราเป็น บริษัท รับจ้างออกแบบบ้าน รับจ้างเขียนแบบบ้าน ขออนุญาตก่อสร้าง และ สร้างบ้าน หลากหลายสไตล์ ตามหลักฮวงจุ้ย เช่น

1. บ้านสไตล์คลาสสิก (Classic style)

2. บ้านสไตล์โมเดิร์น (Modern style)

3. บ้านสไตล์ร่วมสมัย (Contemporary style)

4. บ้านสไตล์โคโรเนียล (Colonial style)

5. บ้านสไตล์เนเชอรัล (Natural style)

6. บ้านสไตล์ฟาร์มเฮ้าส์ (Farmhouse style)

7. บ้านสไตล์ตะวันออก (Eastern style)

8. บ้านสไตล์ไทยประยุกต์ (Thai Oriental style)

9. บ้านสไตล์พื้นที่เขตร้อน (Tropical style)

10. บ้านสไตล์ลอฟท์ (Loft style)

11. บ้านสไตล์มินิมอล (Minimal style)

12. บ้านสไตล์นอร์ดิก (Nordic style)

13. บ้านสไตล์อเมริกันคันทรี (American country style)

14. บ้านสไตล์ยูโรเปียน (Europian style)

15. บ้านสไตล์บาหลี (Bali style)

16. บ้านสไตล์เรือนไทย (Traditional Thai style)

17. บ้านสไตล์ญี่ปุ่น (Japanese style)

สิทธิพิเศษสำหรับคุณ เพราะเราให้มากกว่า 

ด้วยความคุ้มค่าที่หาไม่ได้ที่ไหน กับราคาที่ถูกที่สุด ในมาตรฐานวัสดุจัดเต็ม ตามสัญญา ไม่มีลดสเปก งบไม่บานปลาย แทมป์บิวเดอร์ รับเหมาสร้างบ้าน รับออกแบบสร้างบ้าน ครบวงจร น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ สร้างบ้าน คุณภาพดีมีมาตรฐาน สถาปนิกออกแบบบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ย รับจ้างสร้างบ้าน ราคาประหยัด ปลูกบ้าน งบน้อย ทุกแบบทุกสไตล์ทรงบ้านสวยๆ

ฟรีแบบบ้าน และ ฟรีค่าออกแบบบ้าน (ถ้าสร้างบ้านกับเรา) พร้อมสถาปนิกและวิศวกรเซ็นรับรองแบบ

รับสร้างบ้านตามแบบที่มี รับออกแบบบ้านใหม่ คุมงานโดยวิศวกรชำนาญการ

ปรึกษาฟรี และ ประเมินราคาฟรี (กรณีงานระบบไม่ซับซ้อน)

สำรวจหน้างานไม่มีค่าใช้จ่าย*

บริการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างบ้านที่เขตฟรี

บริการขอมิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า ชั่วคราวให้ฟรี

ประสบการณ์สร้างบ้าน ตั้งแต่ พ.ศ.2494

รับประกันโครงสร้าง 10 ปี*

ความหมายของการประมาณราคา

การประมาณราคา (Cost Estimating) หมายถึง การคำนวณหาปริมาณวัสดุ ค่าแรง และค่าดำเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด ในการแยกรายการวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเครื่องมือเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งหมด

องค์ประกอบของราคาประกอบด้วย

ค่าวัสดุ (Material Cost)
ค่าแรง (Labour Cost)
ค่าดำเนินการ (Over head)
กำไร (Profit)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)

ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อราคา

ตำแหน่งสถานที่ก่อสร้าง การคมนาคมเข้าออก มีผลต่อการขนส่งวัสดุ และเครื่องจักร

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดินในส่วนงานก่อสร้าง

ลักษณะสภาพภูมิอากาศ และฤดูกาล

ข้อกำหนดของค่าจ้างแรงงาน ข้อบังคับแรงงานท้องถิ่น การหาแรงงานในท้องถิ่น

วันหยุดงานในช่วงก่อสร้างตามเทศกาลต่างๆ

ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นใกล้เคียง

การจัดหาแหล่งเงินทุน พร้อมกับด้านเงินทุนหมุนเวียน

สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง

ค่าใช้จ่ายแฝง (ค่าเช่าที่พัก, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงาน)

ขั้นตอนการประมาณราคา

1. ศึกษารายละเอียดของแบบ ความสมบูรณ์ของแบบ โดยมีองค์ประกอบของแบบดังนี้
– สารบัญและรายการประกอบแบบ
– ผังบริเวณ (Lay out )
– แบบโครงสร้าง แปลน และ แบบขยายโครงสร้าง
– แบบสถาปัตย์ แปลน, รูปด้าน, รูปตัด, และแบบขยายทั้งหมด
– แบบงานระบบไฟฟ้า แปลนระบบไฟฟ้า และ สื่อสาร
– แบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล แปลนระบบน้ำดี, น้ำทิ้ง และ ระบบสุขาภิบาลภายนอก

2. จัดเรียงลำดับงานการถอดแบบ ให้เป็นไปตามขั้นตอน และครบทุกรายละเอียดการถอดแบบ เช่น

งานโครงสร้าง ประกอบด้วย
– งานเสาเข็ม
– งานฐานราก
– งานคาน
– งานเสา
– งานพื้น
– งานโครงสร้างบันได
– งานโครงหลังคา

งานสถาปัตย์ ประกอบด้วย
– งานมุงหลังคา
– งานก่ออิฐ + เสาเอ็นทับหลัง + ติดตั้งวงกบ
– งานจับเซี้ยม + ฉาบปูน
– งานปูกระเบื้องพื้นและผนัง
– งานฝ้าเพดาน
– งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง
– งานติดตั้งไม้บันได และราวบันได
– งานติดตั้งราวระเบียง
– งานทาสี

งานระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย
– งานเดินท่อร้อยสาย
– งานเดินสายไฟภายใน
– งานติดตั้งอุปกรณ์ และดวงโคม
– งานเดินสายเมนภายนอก พร้อมทดสอบระบบ

งานระบบประปาและสุขาภิบาล ประกอบด้วย
– งานฝังสลิปท่อน้ำดี, น้ำทิ้ง
– งานเดินท่อน้ำดี, นำทิ้ง และท่ออากาศ พร้อมทดสอบแรงดัน
– งานติดตั้งสุขภณฑ์ และอุปกรณ์
– งานติดตั้งถังบำบัดน้ำสีย
– งานติดตั้งท่อระบายน้ำรอบอาคาร